„Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie” Mt 5,3

Wspólnota Błogosławieństw została utworzona w 1973 roku, we Francji, przez dwa małżeństwa, w wyniku bardzo głębokiego doświadczenia Zesłania Ducha Świętego. Należy do tak zwanych „Nowych Wspólnot” powstałych w Kościele Katolickim po Soborze Watykańskim II, w ruchu Odnowy w Duchu Świętym. Jest Wspólnotą trzech stanów: braci, sióstr i osób świeckich, w której wszyscy członkowie żyją tym samym charyzmatem. Życie w Duchu Świętym, życie w komunii wszystkich stanów, zaangażowanie w różnych formach Nowej Ewangelizacji, oraz w apostolatach i misjach, które ze szczególna troską otaczają ubogich, są jej szczególnym rysem i wyzwaniem.

Wspólnota Błogosławieństw jest obecna na 5 kontynentach w 44 domach, w tym 30 poza Francją. Liczy około 800 członków, w tym 39% stanowią osoby świeckie, 37% siostry, 20% bracia ( w tym kapłani) i 4% kandydaci, w okresie wstępnej formacji.

Rekolekcje rozeznaniowe

Strona główna

 

Celem tych rekolekcji jest wsłuchanie się w głos Pana Boga i swego serca. Modlitwa, konferencje, towarzyszenie duchowe, to tylko narzędzia które pozwolą głębiej, w większym pokoju i wolności rozeznać swoją drogę życia. Często zadajemy sobie pytania: Która z dróg jest moja? Co wybrać aby być naprawdę szczęśliwym? Tylko słuchając Jezusa i własnego serca, możemy krok po kroku wejść na drogę swojego powołania.

Więcej informacji

  • Strona główna
  • Strona główna
  • Strona główna
  • Strona główna