„Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie” Mt 5,3

 

Wspólnota Błogosławieństw została utworzona w 1973 roku, we Francji, przez dwa małżeństwa, w wyniku bardzo głębokiego doświadczenia Zesłania Ducha Świętego. Należy do tak zwanych „Nowych Wspólnot” powstałych w Kościele Katolickim po Soborze Watykańskim II, w ruchu Odnowy w Duchu Świętym. Jest Wspólnotą trzech stanów: braci, sióstr i osób świeckich, w której wszyscy członkowie żyją tym samym charyzmatem. Życie w Duchu Świętym, życie w komunii wszystkich stanów, zaangażowanie w różnych formach Nowej Ewangelizacji, oraz w apostolatach i misjach, które ze szczególna troską otaczają ubogich, są jej szczególnym rysem i wyzwaniem.

Wspólnota Błogosławieństw jest obecna na 5 kontynentach w 44 domach, w tym 30 poza Francją. Liczy około 800 członków, w tym 39% stanowią osoby świeckie, 37% siostry, 20% bracia ( w tym kapłani) i 4% kandydaci, w okresie wstępnej formacji.

REKOLEKCJE DLA WSZYSTKICH

 

Strona główna

 

Jak się modlić? Czy można się modlić nieustannie? Jak pokonywać trudności na modlitwie?

Jak modlili się święci?

W programie: wspólna liturgia, Adoracja, konferencje, możliwość towarzyszenia duchowego…

Więcej informacji…

REKOLEKCJE DLA WSZYSTKICH

Strona główna

 

Jeśli chcesz odkryć piękno Niepokalanej i poznać miłość Matki, Jej czułość, opiekuńczość i Jej oddać się całkowicie. Przyjedź!

W tym roku obchodzimy stulecie objawień w Fatimie oraz 300 lat koronacji obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze.

Serdecznie zapraszamy na rekolekcje,które będą prowadzić do zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi i takim aktem się zakończą.

REKOLEKCJE ROZEZNANIOWE 3-5 LUTY

Strona główna

Celem tych rekolekcji jest wsłuchanie się w głos Pana Boga i swego serca. Modlitwa, konferencje, towarzyszenie duchowe, to tylko narzędzia które pozwolą głębiej, w większym pokoju i wolności rozeznać swoją drogę życia.

Często zadajemy sobie pytania:

– która z dróg jest moja?

– co wybrać aby być naprawdę szczęśliwym?

Tylko słuchając Jezusa i własnego serca, możemy krok po kroku wejść na drogę swojego powołania.

Więcej informacji…

 

NAJBLIŻSZE NABOŻEŃSTWO CZWARTKOWE:

2 LUTY

Strona główna

SZKOŁA MODLITWY – REKOLEKCJE DLA WSZYSTKICH

 

Strona główna

 

Pismo Święte – niezwykła Księga, która daje życie…

Jak ją czytać, jak się Nią karmić?

Co zrobić by się nie zniechęcić trudnymi stronami Starego, lub Nowego Testamentu, „Aby Słowo żyło” w nas i nas przemieniało, dawało światło na krętych drogach naszego życia?

Zapraszamy na rekolekcja z Pismem Świętym!

Więcej informacji…

 

REKOLEKCJE INDYWIDUALNE

Strona główna

 

Jeśli chcesz przeżyć kilkudniowe rekolekcje w ciszy, aby się zatrzymać, umocnić w wierze, zaprosić Boga do Twoich wyborów, decyzji, porozmawiać o tym co przeżywasz:

Zapraszamy do Domu Jezusa Miłosiernego.

Indywidualny program dla każdego po rozmowie wstępnej. Daty rekolekcji do uzgodnienia.

DLA OSÓB KONSEKROWANYCH I KAPŁANÓW

Strona główna

 

Chcesz przeżyć indywidualne rekolekcje w ciszy lub dzień skupienia:

Zapraszamy do Domu Jezusa Miłosiernego.

W zależności od potrzeb duchowych każdego –

możliwość całkowitej „pustyni” lub dołączenia się do Liturgii Wspólnoty.

Do dyspozycji osobne studio z łazienką, możliwość posiłków na osobności.

DLA WSZYSTKICH

Strona główna

 

 

  • Strona główna
  • Strona główna
  • Strona główna
  • Strona główna