Członkostwo afiliowane

Ci, którzy chcą mieć łączność duchową lub apostolską ze Wspólnotą Błogosławieństw i żyć pewnymi aspektami jej charyzmatu, mogą zaangażować się w jedną z dwóch grup:

  • – „Przyjaciele Baranka” – przyjaciele Wspólnoty, którzy zobowiązują się do życia według duchowości Wspólnoty Błogosławieństw i są związani z jednym z domów Wspólnoty. W miarę swoich możliwości mogą uczestniczyć w pewnych misjach i apostolatach Wspólnoty. Zobowiązanie podejmuje się na rok z możliwością odnowienia na kolejny.
  • – „Uczniowie Baranka” – grupy młodzieżowe, które pragną żyć według duchowości Wspólnoty Błogosławieństw i są związane z jednym z domów Wspólnoty. Mogą one uczestniczyć w misjach, apostolatach danego domu Wspólnoty.