Dla młodych

„Nasze oczy nie widzą swojej twarzy, potrzebujemy innego, żeby ją zobaczyć. Swoją doskonałość trzeba odkrywać we wspólnocie – z Bogiem i drugim człowiekiem.” (Ks. Krzysztof Grzywocz)

W naszym domu raz w miesiącu odbywają się spotkania dla młodych. Chcemy pogłębiać naszą więź z Bogiem poprzez adoracje, konferencje i grupy dzielenia oraz wspólne wyjazdy, które uczą nas przyjmować w radości i prostocie serca to, czym Pan i drugi człowiek pragnie nas obdarzać.

Zapraszamy młodych w wieku od 18 do 30 lat, którzy pragną przeżywać swe życie w „duchu Błogosławieństw” i uczyć się kroczyć za Jezusem – najlepszym Przyjacielem. Zainteresowani mogą się z nami kontaktować telefonicznie albo pisząc na wspol.blogoslawienstw@gmail.com.