Strzelce Opolskie - Wspólnota Błogosławieństw

ul. Powstańców Śląskich 8
47-100 Strzelce Opolskie

O Sztuce Słuchania – Jak słuchać Boga, siebie samego i bliźnich…?

Celem rekolekcji jest przeżycie doświadczenia pustyni i wyciszenia po to, by lepiej słuchać Boga i bliźnich. Tematyka będzie obejmować podstawy empatii i sztuki słuchania, warunki dobrego słuchania. Czasem aktywne i zaangażowane słuchanie wystarczy do rozwiązywania problemu, poprawy relacji, poczucia bycia rozumianym. Autentyczne słuchanie jest wyrazem akceptacji i przekazywaniem miłości, może być doskonałym środkiem na poprawę relacji rodzinnych, zawodowych,  na lepsze rozumienie i akceptację drugiej osoby i siebie samego.

Prowadzenie: Piotr Słabek

Pobierz kartę zgłoszeniową i wyślij wypełnioną na: [email protected]