Historia

 • 25 maj 1973: Dwie pary małżeńskie mają pierwszą intuicję i dają początek życiu wspólnotowemu:  Ephraim (Gerard) i Jo Croissant oraz Jean-Marc i Mireille Hammel.
 • 1974: początek życia wspólnotowego w Soyons i później w Valence (Drôme, Francja).
 • 31 maj 1975: Arcybiskup Albi Robert Coffy przyjmuje w swojej diecezji w Cordes-sur- Ciel (Francja) rodzącą się wspólnotę, która przybiera imię Lwa Judy i Baranka Ofiarnego.
 • 1978: druga fundacja; inne pojawią się w późniejszych latach we Francji jak i na całym świecie. Pierwsze konsekracje, śluby braci i sióstr do życia trzema radami ewangelicznymi: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa.
 • 19 styczeń 1979: Arcybiskup Albi Robert Coffy ustanawia Wspólnotę jako „pobożne zgromadzenie” (zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, a więc prawomocnie).
 • 1981: utworzenie pierwszego apostolatu ewangelizacji.
 • 1 styczeń 1985: Arcybiskup Albi Robert Coffy zatwierdza statuty Wspólnoty, która staje się „Stowarzyszeniem Wiernych” (według nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku).
 • 1985: pierwsze święcenia kapłańskie braci ze Wspólnoty.
 • 1987: w odpowiedzi na międzynarodowy rozwój, Wspólnota przybiera imię Wspólnoty Błogosławieństw. Zmiana imienia zostaje oficjalnie zatwierdzona w 1991 roku.
 • 15 sierpień 1991: nowy Arcybiskup Albi – Roger Meindre – zatwierdza wymagane zmiany w Statutach po utworzeniu nowych Prowincji Wspólnoty.
 • 14 styczeń 1994: Arcybiskup Albi – Roger Meindre – po konsultacji biskupów Francji, zatwierdza dekretem nowe Statuty na 5 lat, ad experimentum.
 • 8 grudzień 2002: promulgacja dekretu o uznaniu Wspólnoty Błogosławieństw poprzez Radę Papieską ds Świeckich w Rzymie. Wspólnota posiada od tej chwili statut „Prywatnego, Międzynarodowego Stowarzyszenia Wiernych na prawach pontyfikalnych, z osobowością prawną.”
 • Listopad 2007: dyrektywy wydane poprzez Radę Papieską ds Świeckich w Rzymie. Przedłużenie uznania Statutów na dwa lata.
 • Listopad 2009: Walne Zgromadzenie potwierdza przyłączenie Wspólnoty do CIVC (Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego) i  podziału jej na gałęzie wg stanów życia. Rzym prosi Mgr Le Gall, arcybiskupa Tuluzy, o to by poczekał przed erygacją Wspólnoty jako Publicznego Stowarzyszenia Wiernych na prawie diecezjalnym, dążącego do stania się Nową Duchową Rodziną życia konsekrowanego.
 • 3 lipca 2010: Mgr Le Gall, na prośbę CIVC, mianuje brata Henry Donneaud o.p. asystentem zakonnym posiadającym szczególne uprawnienia.
 • 30 września 2010: dekret CIVC mianuje brata Henry Donneaud o.p. Komisarzem Papieskim.
 • 8 kwiecień 2011: Clerum visum Statutów przez CIVC.
 • 29 czerwiec 2011: erygacja Wspólnoty Błogosławieństw jako Publicznego Stowarzyszenia Wiernych na prawie diecezjalnym dążącego do stania się Kościelną Rodziną Życia Konsekrowanego.