Komunia stanów życia

„Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli.” (Dz 4,32)

„Wspólnota, jako dar stworzony przez Ducha Świętego w następstwie Drugiego Soboru Watykańskiego, chce być miejscem pozwalającym każdej osobie pogłębić łaskę chrztu świętego i umocnić swoje oddanie Chrystusowi odpowiadając na wspólne powołanie zgodnie z logiką danego stanu życia.” (KŻ)

Wspólnota Błogosławieństw powstała wkrótce po Soborze Watykańskim II. Pragniemy ukazać to, o czym przypominał Sobór, że Kościół jest tajemnicą komunii, a świętość jest powołaniem wszystkich ludzi. Kościół został ustanowiony przez Jezusa Chrystusa, by wypełnić wolę Ojca, to znaczy uczynić ze wszystkich ludzi rodzinę Boga.

Model życia Trójcy Świętej jest inspiracją dla naszego powołania do życia w komunii. Podobnie jak jak trzy Osoby Trójcy Świętej żyją w doskonałej jedności bez pomieszania i bez utraty ich własnych cech, w ten sam sposób dążymy we Wspólnocie do dynamicznej jedności pozwalającej każdej osobie wzrastać w jej powołaniu.

Rodzinny klimat poszerza się o członków różnych Gałęzi Wspólnoty Błogosławieństw, konsekrowanych czy świeckich, w szczególności w centrach wspólnotowych, które są znakiem różnorodności i komunii powołań Wspólnoty i gdzie czas modlitwy, dzielenia się i współpracy apostolskiej gromadzi osoby ze wszystkich stanów życia.