Powołanie braci

Przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, doznaje najwyższej radości na głos oblubieńca. Ta zaś moja radość doszła do szczytu. Potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał.” J 3, 29b – 30

Bracia Wspólnoty Błogosławieństw, żyjąc radami ewangelicznymi: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, złączą się w sposób jak najściślejszy z formą życia, którą żył Chrystus na ziemi. Będą znakiem bliskiego Królestwa Bożego, które przychodzi.

Apostolatem wszystkich braci jest przede wszystkim świadectwo ich życia konsekrowanego. Działanie apostolskie będzie zawsze poprzedzone intymnym zjednoczeniem z Bogiem, będzie je umacniać i faworyzować.

Pośród braci ważną rolę odgrywają bracia-kapłani, którzy również składają śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa i żyją, jak pozostali bracia i siostry duchowością Wspólnoty Błogosławieństw.

Ich powołaniem jest być dyspozycyjnym na wezwania Ducha Świętego, by służyć ludowi Bożemu w komunii z Kościołem lokalnym i ich pasterzami, wszędzie tam, gdzie Wspólnota Błogosławieństw jest obecna. Bracia-kapłani są również wezwani do prawdziwego życia kontemplacyjnego, aby w pełni poznać Tego, którego mają głosić.

Przez noszenie habitu, bracia mają być znakiem Królestwa i mają ukazywać w widoczny sposób całkowitą przynależność do Chrystusa.

 Boże, nasz Ojcze, Dawco wszelkiego dobra, wierny swym obietnicom; Ty, który obiecałeś tym, którzy Ciebie szukają, że przykryjesz ich płaszczem Swojej Świętości i Swojej radości, prosimy – pobłogosław ten habit, znak pokory serca i pogardy dla świata. Pozwól Twojemu słudze przyodziać się w błogosławioną czystość i trwać w niej aż do dnia, kiedy przyodziejesz go w wieczne Błogosławieństwo.” (fragment z błogosławieństwa habitu w dniu ślubów czasowych.)

 

ETAPY INTEGRACJI DO GAŁĘZI BRACI WSPÓLNOTY BŁOGOSŁAWIEŃSTW

 

  1. Kandydat

Przed wstąpieniem do Wspólnoty, kandydat przyjeżdża od czasu do czasu, na kilka lub kilkanaście dni, do jednego z domów Wspólnoty, aby poznać jej charyzmat, jej duchowość.

  1. Staż – rok formacji wspólnej

Kandydat rozpoczyna roczny staż w domu formacyjnym, po uprzedniej pisemnej prośbie i pozytywnej opinii osób, które mu towarzyszyły w okresie kandydatury. Możliwa jest formacja z innymi gałęziami wspólnoty.

  1. Postulat

Kandydat przeżywa go w jednym z domów Wspólnoty, w gałęzi braci, pod opieką przełożonego lokalnego. Na początku postulatu kandydat otrzymuje mały krzyżyk z drzewa oliwnego. Postulat trwa rok, może być przedłużony na drugi rok.

  1. Nowicjat

Jest to czas pogłębionej formacji do życia konsekrowanego, poznania znaczenia ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Odbywa się on w domach na to przeznaczonych. Aktualnie w Europie jest jeden dom nowicjatu dla braci, we Francji. Nowicjat trwa rok. Za zgodą przełożonego generalnego może być przedłużony na następny rok.

  1. Formacja seminaryjna

Bracia, którzy są powołani do kapłaństwa i którzy są wystarczająco dojrzali, mogą przeskoczyć bezpośrednio z etapu 2 na 4 (po roku formacji wspólnej rozpoczynają nowicjat), a następnie rozpoczynają seminarium, za zgodą Arcybiskupa Tuluzy.

  1. Śluby czasowe

Po nowicjacie, za zgodą odpowiedzialnych brat może przyjąć biały habit i złożyć pierwsze śluby: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Śluby te będą odnawiane przez 4 do 6 lat maksymalnie.

  1. Śluby wieczyste

Po minimum 4  i maksymalnie 6 latach od Ślubów czasowych, za zgodą odpowiedzialnych brat może złożyć śluby wieczyste we Wspólnocie Błogosławieństw. Otrzyma on wówczas brązowy szkaplerz, krzyż z Barankiem Paschalnym i specjalny strój liturgiczny.