Powołanie świeckich

Oto jak dobrze, jak miło, gdy bracia mieszkają razem!” Ps 133

Aby zaświadczyć o nadziei i radości przyszłego świata wybieramy życie mężczyzn i kobiet Błogosławieństw.

Do gałęzi świeckich Wspólnoty Błogosławieństw należą: mężczyźni, kobiety (w małżeństwie lub w stanie wolnym) oraz diakoni stali. Każdy członek tej gałęzi, odpowiadając na wezwanie Pana pragnie za Nim iść według charyzmatu Wspólnoty i poświęcić swe życie Bogu, żyjąc w duchu rad ewangelicznych i błogosławieństw, aby być dla świata znakiem Królestwa Bożego, które przychodzi. Świeccy dążą do głębokiej i nieustannej modlitwy. Pragną żyć w ufności w Bożą Opatrzność i uczestniczą, w miarę swoich możliwości w misjach i apostolatach Wspólnoty.

Ich zaangażowanie we Wspólnocie jest odpowiedzią na wezwanie Soboru Watykańskiego II do świeckich, by uczestniczyli w sposób pełny w misji Kościoła.

Świeccy we Wspólnocie mogą realizować swoje zaangażowanie według różnych form życia:

Żyjąc w tzw. Centrach Wspólnotowych i uczestnicząc w ich codziennym życiu. Rytm dnia jest wówczas podzielony na ten przeżywany we wspólnocie, razem z innymi gałęziami i ten spędzany w rodzinie.

Żyjąc w Bractwach – uczestnicząc w życiu wspólnotowym raz na tydzień. Świeccy nie mieszkają w centrach wspólnotowych, ale raz w tygodniu spotykają się na przemian w mieszkaniu jednego z członków.

Żyjąc w świecie – żyją na co dzień charyzmatem Wspólnoty i co jakiś czas (ustalony w specjalnym „zaangażowaniu”) – uczestniczą w życiu jakiegoś Domu Wspólnoty.

Każdy świecki po okresie specjalnej formacji wstępnej, podejmuje najpierw zaangażowanie czasowe we Wspólnocie, a następnie zaangażowanie definitywne. Wiążą się one z podpisaniem odpowiedniego kontraktu, który precyzuje formę zaangażowania danej osoby i bierze pod uwagę jej obowiązki stanu, miejsce zamieszkania, wykonywaną pracę czy formację i sytuację osobistą.

 

ETAPY INTEGRACJI DO WSPÓLNOTY BŁOGOSŁAWIEŃSTW

  1. Kandydat

Przed wstąpieniem do Wspólnoty, kandydat przez rok, przyjeżdża od czasu do czasu, na kilka dni, do jednego z domów Wspólnoty, aby poznać jej charyzmat, jej duchowość.

  1. Staż – rok formacji wspólnej

Kandydat(ka) rozpoczyna roczny staż w domu formacyjnym. Małżeństwa i niektórzy świeccy, mogą przejść formację zaoczną, zaadaptowanej dla ich sytuacji osobistej.

  1. Rok probacji

Po rocznej formacji – rok probacji ma za cel dobre rozeznanie powołania danej osoby do Świeckiej Gałęzi Wspólnoty Błogosławieństw i określić formę życia w której dana osoba będzie mogła realizować swoje zaangażowanie we Wspólnocie.

  1. Zaangażowanie czasowe (odnawiane przez trzy lata).
  2. Zaangażowanie definitywne (dla małżeństw) albo ciągłe (dla osób wolnego stanu)

Osoby wolnego stanu po trzyletnim odnowionym zaangażowaniu czasowym mogą złożyć zaangażowanie ciągłe we Wspólnocie, które jest w pewnym sensie zaangażowaniem otwartym, w przypadku, jeśli osoba będzie chciała wyjść za mąż, a jej przyszły mąż nie będzie chciał wstąpić do Wspólnoty.