Powołanie

„Doświadczenie Pięćdziesiątnicy oraz wymiar eschatologiczny od samego początku są w sercu założycielskiego charyzmatu Wspólnoty Błogosławieństw. Wyraża się ono życiem w Duchu Świętym i w komunii stanów życia, oraz z wypływającym z nich promieniowaniem apostolskim” (Statuty n°5)

Wspólnota Błogosławieństw składa się z:

Dla osób pragnących utrzymywać duchową lub apostolska więź ze Wspólnotą Błogosławieństw proponujemy Członkostwo afiliowane w:

  • GrupiePrzyjaciele Baranka”
  • Grupie „Uczniowie Baranka”