Promieniowanie apostolskie

Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!” (1 Kor 9,16)

„Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, świat potrzebuje usłyszeć Słowo Życia i Pan powołuje nas, by je ogłaszać w różny sposób. Misja przynosi tym więcej owoców, im bardziej jest zanurzona w życiu kontemplacyjnym, z którego Wspólnota ustawicznie czerpie swoje siły.” (KŻ)

Ewangelizacja polega przede wszystkim na działaniu w taki sposób, aby każdy człowiek mógł poznać i przyjąć zbawienie w Jezusie Chrystusie. Bóg pragnie zbawienia wszystkich ludzi! Poprzez nasze słowa, czyny i całe życie chcemy głosić wszystkim tę dobrą nowinę. Chcemy się nią dzielić w śmiały i kreatywny sposób, z wielkim szacunkiem dla odmienności ludzi i ich kultur.

Wspólnota pragnie brać czynny udział w misji Kościoła i w nowej ewangelizacji. Razem z braćmi, siostrami, świeckimi i kapłanami chcemy żyć w Duchu Świętym, czerpać ze zdrojów Najświętszego Serca Jezusowego, modlić się, uwielbiać Pana, służyć Bogu i ludziom, głosić dobrą nowinę, pocieszać strapionych i trudzić się przy wprowadzaniu cywilizacji miłości.