Rozeznanie powołania

Bóg dla każdego z nas ma niepowtarzalny plan Miłości.

Można go realizować na różnych drogach życia. Jednych Bóg wzywa do życia w rodzinie, innych powołuje do kapłaństwa, innych jeszcze, powołuje do życia konsekrowanego.

Co jest niezbędne w dobrym rozeznawaniu swojego powołania?

osobista więź z Jezusem, która charakteryzuje się regularnym życiem sakramentalnym, częstą modlitwą i słuchaniem, czytaniem Słowa Bożego;

kierownictwo duchowe – pomoc drugiego człowieka, który ma głębokie doświadczenie Boga i potrzebną wiedzę do prowadzenia innych;

nieustanne pogłębianie wiary, dzięki odpowiedniej lekturze duchowej, uczestnictwie w różnego typu rekolekcjach i wsparciu odpowiedniej grupy osób, którzy również wierzą w Boga i szukają Go.

Specyfika Wspólnoty Błogosławieństw polega na tym, że tworzą ja trzy gałęzie: braci (w tym kapłanów), sióstr i świeckich (w tym małżeństw i osób wolnego stanu). Rozeznanie powołania we Wspólnocie jest więc bardzo szerokie.

Pomocą w rozeznawaniu swojego powołania mogą być nasze poniższe propozycje:

Indywidualne rekolekcje rozeznaniowe – kilku lub kilkunastodniowe, z indywidualnym prowadzeniem;

Obserwacje – możliwość spędzenia kilku dni we Wspólnocie i uczestniczenia w jej rytmie życia.

Warunkiem uczestnictwa w tych propozycjach jest wiek od 17 do 30 lat, wysłanie listu motywacyjnego i wypełnionej karty zgłoszeniowej (model w załączniku).

Koszt pobytu: dowolna ofiara.

Kontakt:

Email: wspol.blogoslawienstw@gmail.com

Tel: 539 983 526 lub 509 872 2015