W Polsce

Posługa Wspólnoty Błogosławieństw w Polsce:

  • – obecność modlitewna w Kościele Diecezji Opolskiej
  • – głoszenie Słowa Bożego w ramach tzw. „Nowej Ewangelizacji”
  • – organizacja i głoszenie rekolekcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych
  • – prowadzenie czuwań, wieczorów modlitewnych i dni skupienia dla wszystkich
  • – upowszechnianie etyki katolickiej w życiu rodziny i różnych grup społecznych
  • – krzewienie kultury chrześcijańskiej, dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego (zwłaszcza z judaizmem)