W Polsce

Posługa Wspólnoty Błogosławieństw w Polsce:

  • obecność modlitewna w Kościele Diecezji Opolskiej
  • głoszenie Słowa Bożego w ramach tzw. „Nowej Ewangelizacji”
  • organizacja i głoszenie rekolekcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych
  • prowadzenie czuwań, wieczorów modlitewnych i dni skupienia dla wszystkich
  • upowszechnianie etyki katolickiej w życiu rodziny i różnych grup społecznych
  • krzewienie kultury chrześcijańskiej, dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego (zwłaszcza z judaizmem)