Powołanie sióstr

Twoim Oblubieńcem jest Twój Stworzyciel.” (Iz 62,5)

Siostry Wspólnoty Błogosławieństw żyją radami ewangelicznymi składając śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa.

Przez noszenie habitu osoby konsekrowane są znakiem Królestwa Bożego i w sposób widzialny ukazują powołanie każdego chrześcijanina do bycia zaślubionym Bogu, zgodnie ze słowami proroka Izajasza: „Bo małżonkiem twoim jest twój Stworzyciel.” Siostry od ślubów wieczystych noszą obrączkę jako znak ich zjednoczenia z Chrystusem. Obrączka ma im przypominać wierność Oblubieńca.

„Osoby konsekrowane Wspólnoty wybierają szczególną bliskość z Chrystusem w modlitwie, zachowując serce od uczuć sprzecznych z miłością do Boga, stałą czujność wobec zmysłów i wzroku, tak by nic nie było w stanie zaburzyć miłosnej więzi z Oblubieńcem, a także otwarcie serca na bliźniego tak szeroko, by kochać każdego miłością samego Jezusa” (Statuty n°12)

Specyficzność życia konsekrowanego sióstr we Wspólnocie Błogosławieństw polega na tym, że może ono przybrać różne formy, w zależności od apostolatu danego domu. Ma być ono przeżywane w radości i komunii z innymi gałęziami Wspólnoty: z braćmi i osobami świeckimi.

ETAPY INTEGRACJI DO GAŁĘZI SIÓSTR WSPÓLNOTY BŁOGOSŁAWIEŃSTW

  1. Kandydatka

Przed wstąpieniem do Wspólnoty, kandydatka przyjeżdża od czasu do czasu, na kilka lub kilkanaście dni, do jednego z domów Wspólnoty, aby poznać jej charyzmat, jej duchowość.

  1. Staż – rok formacji wspólnej

Kandydatka rozpoczyna roczny staż w domu formacyjnym po uprzedniej pisemnej prośbie i pozytywnej opinii osób, które jej towarzyszyły w okresie kandydatury.

  1. Postulat

Kandydatka przeżywa go w Domu Wspólnoty Błogosławieństw w Strzelcach Opolskich, z możliwością poznania innych domów. Na początku postulatu kandydatka otrzymuje mały krzyżyk z drzewa oliwnego. Postulat trwa rok, może być przedłużony na drugi rok.

  1. Nowicjat

Jest to czas pogłębionej formacji do życia konsekrowanego, poznania znaczenia ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Odbywa się on w domach na to przeznaczonych. Aktualnie w Europie jest jeden dom nowicjatu dla sióstr. Znajduję się on we Francji w Autrey. Nowicjat trwa rok. Za zgodą przełożonej generalnej może być przedłużony na następny rok.

  1. Śluby czasowe

Po nowicjacie, za zgodą odpowiedzialnych siostra może przyjąć biały habit i złożyć pierwsze śluby: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Śluby te będą odnawiane przez 4 do 6 lat maksymalnie.

  1. Śluby wieczyste

Po minimum 4 i maksymalnie 6 latach od Ślubów czasowych, za zgodą odpowiedzialnych siostra może złożyć śluby wieczyste we Wspólnocie Błogosławieństw. Otrzyma ona wówczas brązowy szkaplerz, krzyż z Barankiem Paschalnym, obrączkę i specjalny strój liturgiczny.