WSPÓLNOTA BŁOGOSŁAWIEŃSTW

ul. Powstańców Śląskich 8,
47-100 Strzelce Opolskie

Wieczór „Mirofory”

Myrofory – Wieczór modlitewny nawiązujący do słów z Ewangelii Wielkiego Poniedziałku: „Maria zaś wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku.” i słów Jezusa: „Przechowała to, aby Mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu.”

W czasie tego wieczoru w naszej Wspólnocie – nie tylko próbujemy na nowo wczytać się w treść tych słów ale i je przeżyć jak najgłębiej – śpiewając pieśni nawiązujące do tej Ewangelii i czyniąc ten sam gest co Maria, namaszczając olejkami ikonę złożenia Jezusa do grobu…

Maria, aby namaścić nogi Jezusa, rozbija drogocenny flakon z olejkiem. My też jesteśmy zaproszeni, aby przed Jezusem, leżąc krzyżem, oddać Mu WSZYSTKO bez zastrzeżeń: nasze życie, nasze rodziny, to wszystko czym żyjemy…

Ten konkretny gest jest dla nas wprowadzeniem modlitewnym w tajemnicę Wielkiego Tygodnia – Jezusa, który dla nas z Miłości umarł i zmartwychwstał…

Tylko sercem pokornym i skruszonym możemy wejść w ten wyjątkowy czas…